Výsadba stromčekov v Pastoračnom centre

MartinGaléria

V druhej polovici kalendárneho roka 2022 sme začali prípravy spojené s výsadbou ovocného sadu, v priestoroch nad Pastoračným centrom sv. Urbana v Skalici. Už v lete sme zahájili plánovanie výsadby, objednávanie materiálu, sadeníc, altánku a podobne. Toto úsilie bolo zavŕšené brigádou, spojenou s odborným školením v oblasti výsadby stromov a zakladania sadu pre dobrovoľníkov. Aj vďaka nim sa nám podarilo vysadiť celý ovocný sad. V nasledujúcich týždňoch budú prebiehať ešte dokončovacie práce na altánku, značení stromčekov a finalizovaní web stránky. Na jar by sme chceli sad sprístupniť verejnosti, školám a škôlkam. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k vybudovaniu tohto krásneho diela. Veľké poďakovanie patrí samozrejme aj Nadácii Slovenská sporiteľňa, ktorá nás podporila sumou 12 699,00 €.