Vysluhovanie sviatosti zmierenia a pokánia


Sytovanie svedomia pred spoveďou. V rámci spovede vyznanie všetkých ťažkých hriechov a vzbudená nadprirodzená, aspoň nedokonalá ľútosť (viď Katechizmus Katolíckej cirkvi)..