Farský úrad


Úradné hodiny vo farskej kancelárii:
Pondelok, Streda a Piatok vždy od 15:00 do 17:00

Stála duchovná služba pre ťažko chorých (zaopatrovanie sviatosťami) na t.č. 0951 225 902


Adresa


Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Skalica
Námestie slobody 22
909 01 Skalica