Farský kostol svätého Michala Archanjela


S jeho výstavbou sa začalo pravdepodobne po roku 1372, ale nie je vylúčené, že na základoch staršej stavby. Pôvodne jednoloďový kostol bol v období neskorej gotiky (1450-1470) prestavaný na trojloďovú baziliku. Kostol viackrát vyhorel, bol prestavovaný a opravovaný. Pôvodnú stavbu doplnila charakteristická mohutná veža s neskororenesančnou arkádou, bočné lode zaklenuli barokovými krížovými klenbami a hlavnú loď valenými klenbami a lunetami. Bohatý interiér, oltárna architektúra a výzdoba pochádza prevažne zo 17. a 18. storočia. Oltárny obraz je od viedenského maliara Františka Antona Maulbertscha. V kostole pozornosť upútajú svojou drevorezbou lavice z prvej polovice 18. storočia, dve intarzované spovednice, secesný luster, 9 bočných cechových oltárov. Kostol je dominantou netradičného trojuholníkového námestia.

Dominantnú stavbu námestia dopĺňa karner sv.Anny, ktorý v minulosti slúžil aj ako pohrebisko, neskôr pre prípravu zomretých k pohrebným slávnostiam.

Františkánsky kostol


Kostol a kláštor sa začali stavať v roku 1467. Kostol bol vysvätený v roku 1484. Františkáni v Skalici pôsobili až do roku 1950, kedy boli odtiaľ násilne vysídlení. Po roku 1989 sa o svoj majetok prihlásili v rámci cirkevných reštitúcií. Budovy kostola i kláštora boli v uplynulých storočiach niekoľkokrát prestavované a rozširované. V roku 1993 sa uskutočnila náročná rekonštrukcia priestoru lode kostola. Pri tejto príležitosti tu bola nájdená kamenná doska s neskorogotickým textom - najstarším zachovaným nápisom v Skalici z roku 1488 (v súčasnosti sa nachádza pri vstupe do kostola).

Kostol Milosrdných bratov


V polovici 17. storočia bol na Potočnej ulici vybudovaný pôvodne evanjelický kostol, ktorý ešte v tom istom storočí prešiel do rúk rádu jezuitov. V roku 1700 ho osídlili karmelitáni, ktorí postavili kláštor a založili lekáreň (1711). Karmelitánov po zlikvidovaní ich rehole koncom 18. storočia vystriedali milosrdní bratia. Milosrdní bratia tu pôsobili až do roku 1950. V kostole je umiestnená i Loretánska kaplnka so vzácnou sochou Panny Márie Loretánskej pochádzajúcej z Viedne.

Jezuitský kostol


V dolnej časti Skalického námestia je umiestnený Jezuitský kostol, hneď vedľa gymnázia, založeného tiež bratmi Jezuitmi. Momentálne sa tento kostol s výbornou akustikou (podľa odborníkov najlepšou v strednej Európe) využíva na kultúrne akcie.

Paulínsky kostol


Paulínsky kostolík, momentálne nevyužitý, sa nachádza na Potočnej ulici, na aleji smerujúcej ku Skalickej kalvárii s miestnym cintorínom. V minulosti sa často využíval na slávenie zádušných svätých omší po pohreboch.

Kostol sv.Františka Xaverského


Kostolík sv. Františka Xaverského je umiestnený v tichej časti mesta, v Skalickom hájku. Veľmi dlhú dobu nebol využívaný na cirkevné účely. Momentálne sa v jeho blízkosti rozrástla bytová výstavba a tiež tu vyrástol i nový hotel. Na jeseň roku 2006 bol kostolík znovu vysvätený pri príležitosti osláv sviatku sv.Františka Xaverského.

Kaplnka sv. Alžbety v Štíbory


Kaplnky sv. Alžbety je súčasťou bývalého mestského chudobinca - štíbora. Umiestnená je blízko centra mesta.

Kostol sv. Urbana


Kostol sv.Urbana, patróna vinohradníkov, je umiestnený na okraji Skalice, smerom k vinohradom. Raz ročne sa tu konajú sviatočné sväté omše na sviatok sv.Urbana, patróna vinohradníkov. Je už tradíciou, že sa tu pri tejto príležitosti schádzajú vinohradníci zo širokého okolia.

Dňa 26.mája 2012 bol kostolík po rekonštrukcii slávnostne vysvätený bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským na slávnostnej svätej omši za účasti kňazov Skalického dekanátu a ďalších pozvaných hostí.

Kaplnka sv. Petra a Pavla


Ďalej od mesta, v Skalických vinohradoch, je umiestnená kaplnka sv.Petra a Pavla. Každoročne sa tu schádzajú veriaci ku sláveniu svätej omše počas osláv sviatku týchto svätcov na sklonku júna.

V roku 2011 prebehla rekonštrukcia exteriéru - výmena strechy, nové oplechovanie veže, nová omietka a náter a na jaro 2012 sa ukončila rekonštrukcia interiéru kostolíka. Bola inštalovaná nová dubová doska na oltár, opravená elektroinštalácia a opravená omietka a vnútorné nátery.

Kostol Povýšenia svätého kríža na cintoríne


Kostolík je umiestnený na katolíckom cintoríne nad mestom Skalica za Kalváriou na ktorej je umiestnená aj krížová cesta. Kostolík bol v rokoch 2013 a 2014 opravený - exteriér aj interiér, pričom do interiéru bol umiestnený drevený chórus s točivým schodiskom na ktorom je umiestnený aj elektronický organ. Bolo tiež prevedené kompletné ozvučenie nielen interiéru, ale aj exteriéru kostolíka tak, aby sa tu mohli konať zádušné sväté omše.