V minulosti vo farnosti pôsobili títo kňazi:


 • 1560 a 1561 farár Andrej
 • 1570 Ján Palacka
 • 1580 Andrej Čerhovius
 • 1592 Severín Sablovský
 • 1597, 1599 a 1600 Antonín Čechrovský
 • 1600 Ján Hřeblovský z Oderberku
 • Blažej Sebastián Frič zo Sliača v Liptove
 • 1623 Mikuláš Rajecenus
 • 1631 - 1633 Daniel Frič
 • 1633 - 1639 Tomáš Bolerázy zo Šaštína
 • 1639 - 1642 Juraj Všetecký zo Strážnice
 • 1642 - 1645 Martin Radošini
 • 1646 - 1659 Juraj Rodek
 • 1659 - 1663 Ján Salix /Vrba/ z Felbertálu, pochádzal z Gajár
 • 1663 - 1667 Juraj Rodek
 • 1667 - 1670 Ladislav Jelenffy
 • 1670 - 1678 Andrej František Vinczy zo Skalice
 • 1678 - 1686 Michal Andrej Sustovič
 • 1686 - +1705 Michal Gajan
 • 1705 - +1712 Ján Ladislav Ivanovič z Prietržky
 • 1712 - +1723 Ján František Rivlovič
 • 1723 - +1733 Imrich Alojz Mésárovič
 • 1733 - +1754 Žigmund Karas zo Skalice
 • 1754 - +1763 Peter Vincze zo Skalice
 • 1763 - +1775 Michal Zrubec z Čachtíc
 • 1775 - 1802 Jozef Gulik pôvodne bol jezuitom, ThDr. a PhDr.
 • 1802 - 1815 Jozef Kalazanský Kauszek
 • 1815 - 1821 Miskozy Martin
 • 1821 - +1846 Ladislav Alagovics, bernolákovský spisovateľ
 • 1847 - +1859 prepošt Jozef Haydin
 • 1859 - +1876 Anton Szabó
 • 1877 - +1899 František Mezey
 • 1899 - 1918 ThDr. Ľudovít Okánik
 • 1918 - administrátor farnosti gvardián františkánov Vojtech Štefanovič
 • 1918 - 1939 Tomáš Caban, odišiel do Nového Mesta, počas pôsobenia v Trnave ho zastupovali Vendelín Zajac a Anton Gažó
 • 1939 - kaplán Gejza Navrátil, budoval faru
 • 1939 - 1950 Jozef Käsmayer
 • 1950 - 1960 P. Emanuel Cubínek ofm. z Oravskej Polhory, odišiel do Sv. Jura tam bol zavraždený
 • 1960 - 1968 ThDr. Oto Holúsek z Holíča
 • 1968 - 1980 Štefan Žák zo Závodu
 • 1981 - 2000 Ján Kučerík z Krásna nad Kysucou
 • 2000 - 2005 František Kurkin z Loviec
 • 2005 - 2009 ThLic. Ľudovít Pokojný z Modry
 • 2009 ThLic. Roman Stachovič z Myjavy