Prvé sv. prijímanie detí


absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva. každoročne v mesiacoch máj-jún;

Prvé sv. prijímanie dospelých


absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva. každoročne v mesiacoch máj-jún;