Prosba – 2% dane pre OZ ANGELUS

PavolOznamy, Výveska

Tak ako po minulé roky, aj teraz vás chceme požiadať o 2% z Vašich zaplatených daní pre naše farské Občianske Združenie ANGELUS!

Tlačivo je potrebné podať vyplnené správcovi dane do 30. 04. 2024. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. Povinnou prílohou  „vyhlásenia“ je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vystaví zamestnávateľ. V minulom období boli finančné prostriedky použité na prácu a aktivity s deťmi a mládežou, denné tábory, tiež na spolufinancovanie projektov v Pastoračnom centre – a aj teraz chceme okrem vyššie popísaných aktivít využiť prostriedky aj na revitalizáciu priestorov Pastoračného centra a tiež na postupné dobudovanie arboréta, ktoré je vysadené na hornej časti pozemku.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

Tlačivo je dostupné v našich kostoloch a tu na tejto stránke viď nižšie: