DOBRÁ NOVINA 2014 - jubilejný 20. ročník! "doplnené info o výsledku"

Vložil Spravca webu, Po, 29/12/2014 - 17:45

Jubilejný 20. ročník koledníckej akcie Dobrá novina prináša radostnú zvesť do rodín i materiálnu pomoc núdznym v afrických krajinách. Je spoločným dielom mnohých, ktorí venujú každoročne svoj čas jej príprave a realizácii. Dobrá novina je konkrétnou príležitosťou ako robiť toľko dobra, ako je len možné.
Je to skutočná šanca rozdať sa pre naše slovenské deti, rodiny, starších občanov, či ľudí a deti v Južnom Sudáne, Keni. Zapojením sa do Dobrej noviny môžeme konkrétnym skutkom lásky meniť dnešný svet k lepšiemu. Pridajte sa k nám a umožnite deťom v našej farnosti, či filiálke plnšie prežiť sviatočný čas.

Tento ročník je v duchu slov Nelsona Mandelu, bojovníka proti apartheidu o bývalého prezidenta Juhoafrickej republiky:
“Vzdelanie je najmocnejšou zbraňou, ktorú môžete použiť na to, aby ste zmenili svet.”
zameraný na podporu vzdelávania chudobných v Afrike.

DOBRÁ NOVINA - koledovanie detí spojené so zbierkou pre potreby núdznych v krajinách tretieho sveta - organizuje eRko - Hnutie kresťanskýh spoločenstiev detí

Viac informácií o tejto akcii a tiež informáciu o použití vyzbieraných prostriedkov nájdeš na webe Dobrej noviny, o účasti našej farnosti t.j. info z posledných rokov nájdeš zasa tu

V našej farnosti bude koledovanie Dobrej noviny prebiehať v piatok, 26.decembra 2014 od 14.hodiny.
V prílohe je prihláška, ktorú si môžete vytlačiť a vyplnenú odovzdať na v sakristii po svätej omši, prípadne ju vhodiť do schránky farského úradu.
.
Doplnené 29.12.2014
Pri koledovaní Dobrej noviny sa v Skalici vyzbieralo 1490,04 €, v Prietržke 1200,-€, v Mokrom Háji 800,40 - € a vo Vrádišti 530,- €. Vyzbieralo sa tiež 1200,- slovenských korún. Svojimi príspevkami, za ktoré Vám ďakujeme, ste podporili rozvojové projekty pre núdznych v Afrike. Ďakujeme všetkým ochotným koledníkom a tiež mladým za nacvičenie peknej jasličkovej (v Prietržke a v Mokrom Háji).
.
PRIHLASKA KOLEDOVANIE skalica