25 rokov od ukončenia opravy Farského kostola v Skalici

Vložil Spravca webu, Ut, 08/07/2014 - 16:43
OpravaFarskehoKostola1986-89,075
OpravaFarskehoKostola1986-89,075
OpravaFarskehoKostola1986-89,076
OpravaFarskehoKostola1986-89,076
OpravaFarskehoKostola1986-89,077
OpravaFarskehoKostola1986-89,077
OpravaFarskehoKostola1986-89,078
OpravaFarskehoKostola1986-89,078
OpravaFarskehoKostola1986-89,079
OpravaFarskehoKostola1986-89,079
OpravaFarskehoKostola1986-89,080
OpravaFarskehoKostola1986-89,080
OpravaFarskehoKostola1986-89,081
OpravaFarskehoKostola1986-89,081
OpravaFarskehoKostola1986-89,082
OpravaFarskehoKostola1986-89,082
OpravaFarskehoKostola1986-89,083
OpravaFarskehoKostola1986-89,083
OpravaFarskehoKostola1986-89,084
OpravaFarskehoKostola1986-89,084
OpravaFarskehoKostola1986-89,085
OpravaFarskehoKostola1986-89,085
OpravaFarskehoKostola1986-89,086
OpravaFarskehoKostola1986-89,086
OpravaFarskehoKostola1986-89,087
OpravaFarskehoKostola1986-89,087
OpravaFarskehoKostola1986-89,088
OpravaFarskehoKostola1986-89,088
OpravaFarskehoKostola1986-89,089
OpravaFarskehoKostola1986-89,089

Pred 25 rokmi bola uskutočnená oprava farského kostola. Oprava sa konala svojpomocne pod vedením vtedajšieho správcu farnosti vdp. Jána Kučeríka.
V rokoch 1986 – 1987 sa konala oprava vonkajšej fasády a veže.
V rokoch 1988 – 1989 sa konala oprava a vymaľovanie vnútorného chrámu.
Posviacku vykonal na konci novembra 1989 vtedajší trnavský biskup Ján Sokol.
Do prác sa zapájali farníci podľa svojich možnosti, odpracovali tisíce brigádnických hodín. Pre všetkých bolo počas brigád pripravené dobré bohaté občerstvenie o ktoré sa staral pán farár, jeho mamka a jej pomocnice v kuchyni. Pri práci sa vytváralo spoločenstvo, do ktorého sa jednotlivý brigádnici radi zapájali. Do prác sa zapájal aj pán farár, nebál sa zobrať do rúk lopatu či fúrik, keď mu to jeho pastoračné povinnosti dovoľovali. Fotografie zachytávajú stavbu lešenia pred opravou vonkajšej fasády a následnú opravu veže farského kostola.. Môžeme na nich vidieť aj pamätné listiny, ktoré boli nájdené pri otvorení vrcholových valcov, ktoré v nich boli uložené pri predchádzajúcich opravvách. Zároveň bola spísaná aj nová listina popisujúca súčasné opravy pod ktorú sa podpísali brigádnici zúčastňujúci sa tejto opravy. Všetky listiny boli znovu vložené do nového medeného valca, ktorý bol späť umiestnený na vrchol veže. Farský kostol sa zaskvel vo svojej kráse vďaka obetavosti pána farára a farníkov, ktorí prispeli finančnými prostriedkami i svojou prácou k zdarnému úspechu tohto diela na Božiu Slávu.
Na fotografiách je možné vidieť mnohých brigádnikov, ktorý zachytil svojím fotoaparátom Ludevít Slaninka, ktorí sa na prácach zúčastňovali. Okrem iných boli títo bratia : + František Jankovič, Rudol Machaček, Ján Srholec, Jozef Chudík, vtedajší bohoslovec Rudolf Pavlík, Peter Janík, Roman Janík, Rudolf Bucha, + Anton Miša, Pavol Tomík, Ludevít Slaninka, Róbert a Marián Krakovský, Michal Srholec, Jozef Tomeček, Štefan Tomeček, Štefan Balga, Peter Hránek, Milan Medlen, Ivan Medlen, +Marián Miša, Richard Pavka, Peter Leskovský, Gajda, pán farár Ján Kučerík i vtedajší kaplán Ján Adamus.

Fotografie sú z archívu p.Ludevíta Slaninku a informáciu o oprave spísal p.Ludevít Košík.
Fotiek je skutočne dosť, ponechali sme však všetky.