Farský časopis MICHAEL

Vložil Spravca webu, Ut, 23/07/2013 - 23:08

Od decembra 2012 vychádza náš farský časopis Michael.

Časopis je nepredajný a bude vychádzať s približne mesačnou periodicitou.
Dôležitá pre autorov tohto projektu je aj spätná väzba od čitateľov. Z tohoto dôvodu je v našich kostoloch umiestnená schránka s nápisom "Michael" - do ktorej je možné vkladať podnety, pripomienky, hodnotenia, nápady a otázky, skrátka všetko, čím môžeme náš časopis vylepšiť a obohatiť.

Jednotlivé čísla časopisu budeme postupne uverejňovať práve tu, na týchto našich farských stránkach.