MINIŠTRANTI Skalickej farnosti

Vložil Spravca webu, St, 27/12/2006 - 13:19

Táto stránka je venovaná miništrantom našej farnosti, ich práci a spoločným akciám.