Požehnanie nového kríža pri kostolíku sv. Urbana v Skalici

Vložil Spravca webu, Ut, 04/12/2012 - 18:07
PC030001
PC030001
PC030002
PC030002
PC030003
PC030003
PC030005
PC030005
PC030006
PC030006
PC030008
PC030008
PC030010
PC030010
PC030013
PC030013
PC030014
PC030014
PC030015
PC030015
PC030016
PC030016
PC030018
PC030018
PC030023
PC030023
PC030025
PC030025
PC030027
PC030027

V pondelok 3. decembra 2012 sme mali v našej farnosti sviatočný deň. Na sviatok sv. Františka Xaverského, spolupatróna našej farnosti, bol posvätený nový nerezový kríž pri kostolíku svätého Urbana, patróna vinohradníkov.
Dar veriaceho Skaličana, ktorý tento kríž vlastnoručne zhotovil za jeden rok, bol inštalovaný už koncom minulého týždňa a včera, za účasti našich duchovných otcov, bol pánom dekanom Romanom Stachovičom aj posvätený.
Prítomný bol aj primátor Skalice, pán Stanislav Chovanec, ktorý sa tiež v krátkosti prihovoril prítomným. List od pána arcibiskupa Stanislava Zvolenského nám sprostredkoval bývalý kaplán z našej farnosti, vdp.Lukáš Uváčik, ktorý v súčastnosti pôsobí na arcibiskupskom úrade.
Pekný sviatočný deň našej farnosti následne pokračoval svätou omšou spojenou s prosbou o ochranou mesta pred morom a ďalšími nemocami najvyššieho predstaviteľa mesta, pána primátora, k sv.Františkovi Xaverskému.
Sviatočný večer pokračoval koncertom originálnej gospelovej skupiny z ameriky - The Golden Voices of Harlem - v obnovenom Jezuitskom kostole za účasti predstaviteľov našej farnosti a mesta.