Poľsko 2011 - púť mladých

Vložil Spravca webu, Ne, 10/04/2011 - 20:52

Pút farnosti Skalica pod vedením vdp. dekana Romana Stachoviča - P O Ľ S K O

 • Dvojdňová púť mladých a mladých manželov do Krakova, do svätyne Božieho Milosrdenstva a do soľnej bane vo Vieličke (Vek: od 18 rokov)
 • Termín: nedeľa 28. august 2011 a pondelok 29. august 2011.
  Deň a hodina odchodu zo Skalice: nedeľa 28. august 2011 o 5.00 h. ráno
  Deň a hodina návratu do Skalice: pondelok 29. august 2011 o 23.00 h. večer
  Cena púte: 75 €.

 • V cene je zahrnuté: doprava autobusom, poistenie, 1x nocľah u rehoľných sestier albertínok, 1 x obed v Lagievnikoch, vstupné do katedrály na Waveli, do kráľovskej krypty a veže, vstupné do soľnej bane vo Vieličke.
 • Program: V nedeľu skoro ráno sa vydáme na cestu, okolo poludnia príchod do Krakova. Sv. omšu budeme mať v kostole sv. Stanislava. Potom prejdeme pútnickým Krakovom aj slávnou Kráľovskou cestou, navštívime Wavel, potom Debniki, kde žil a býval Ján Pavol II. ako mladý. Na druhý deň navštívime Lagievniky – svätyňu Božieho Milosrdenstva, kde bude sv. omša a pomodlíme sa Korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Po spoločnom obede navštívime soľnú baňu vo Vieličke a potom sa vydáme na cestu domov.

  Prihlásiť sa môžete v predajni Karner v Skalici alebo na telefónnom čísle 0902808765