DOBRÁ NOVINA - Podajme ruku deťom

Vložil Spravca webu, Ut, 29/12/2009 - 23:43

Kolednícka akcia Dobrá novina prináša už takmer 20 rokov radostnú zvesť do rodín i
materiálnu pomoc núdznym v afrických krajinách, je spoločným dielom
mnohých, ktorí venujú každoročne svoj čas jej príprave a realizácii.Dobrá
novina je konkrétnou príležitosťou ako robiť toľko dobra, ako je len možné.
Je to skutočná šanca rozdať sa pre naše slovenské deti, rodiny, starších
občanov, či ľudí a deti v Južnom Sudáne, Keni.Zapojením sa do Dobrej noviny
môžeme konkrétnym skutkom lásky meniť dnešný svet k lepšiemu. Pridajte sa k
nám a umožnite deťom v našej farnosti, či filiálke plnšie prežiť sviatočný
čas.
Aj my sme sa pridali...

Viac o tomto projekte priamo na www.dobranovina.sk