Rádio Lumen spája rodiny

Vložil Spravca webu, Ne, 15/02/2009 - 23:22


Na rádiu Lumen sa v súčasnosti rozbieha ďalší ročník projektu - "Rádio Lumen spája rodiny".

  • Štvrtý ročník projektu „Rádio LUMEN hľadá lumen rodiny“ má byť príležitosťou sa prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov zamerať na základnú bunku ľudskej spoločnosti – rodinu. V tomto ročníku chceme osloviť rodiny, ktoré na základe rôznych vplyvov rezignovali v oblasti budovania manželských a rodinných vzťahov a chceme ich povzbudiť k rozhodnutiu k dennodennej práci budovania spoločenstva lásky, ochoty, obety a odpúšťania.
  • Prihlasovanie do projektu je možné do 20.februára a ukončenie projektu je plánované v polovici tohto roku.
  • Bližšie informácie o samotnom projekte, jeho cieľoch, podmienok prihlásenia, štruktúre a iných informáciách nájdete tu.