Krátka správa o koledovaní Dobrej noviny v Skalici...

Vložil Spravca webu, Po, 02/02/2009 - 22:59


...aneb "TV Skalickej farnosti v akcii".
Prinášame vám zaujímavé video z minuloročného koledovania Dobrej noviny v našej farnosti (bližšie ste si o tejto akcii, jej cieľoch, príprave a vyhodnotení spolu s peknými fotografiami mohli pozrieť na tejto stránke nášho webu). Jeho autorom a iniciátorom je náš pán kaplán Marián Meňuš za výdatného prispenia detí a mládeže zapojených do tejto akcie spolu s jej organizátormi. Použité sú aj zábery z Jasličkových slávností na filiálkach.