Dobrá Novina 2008 - doplnené

Vložil Spravca webu, Ne, 28/12/2008 - 23:07
DN11
DN11
DN12
DN12
DN13
DN13
DN14
DN14
DN15
DN15
DNP1
DNP1
DNP2
DNP2
DN1
DN1
DN3
DN3
DN4
DN4
DN5
DN5
DN6
DN6
DN7
DN7

Je dokonané..aj tento rok u nás v Skalici, tak ako aj inde po celom Slovensku, prebehlo koledovanie detí Dobrej Noviny! (viac o prípravách ako aj o organizátoroch a podstate tohto činu nájdete tu
A výsledok?
- v celej našej farnosti vyzbieralo spolu 101.290,-Sk (Prietržka 26.855,-Sk, Vrádište 8.300,-Sk, Mokrý Háj 21.167,-Sk, Skalica 44.968,-Sk). Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa rozhodli rozdeliť a podporiť iné rodiny, ako aj všetkým obetavým deťom a organizátorom!
Do koledovania sa zapojilo 90 detí a 12 dospelých, ktorí vytvorili 11 skupín. Spolu navštívili 201 rodín. Peniaze pôjdu na podporu projektov v Keni,v južnom Sudáne a Ugande.Výťažok je určený ľuďom v Afrike, ktorí trpia krajnou núdzou a zároveň nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným základným potrebám.
Na fotografiách sú zábery jednej zo Skalických skupín počas koledovania u jednej z mnohých rodín našej farnosti.
Doplnené - fotografie z návštev koledníkov v ďalších rodinách....
Doplnené foto z príprav a celej skupiny.