Kto dá prístrešie Svätej rodine? aneb Predvianočný deviatnik v Skalici.

Vložil Spravca webu, Ut, 23/12/2008 - 00:27

 • Evanjeliový základ

  Lukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom, ako Jozef s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehéma. Keďže nebolo pre nich miesta v betlehemskej hospode, ktorá slúžila ako prístrešie pre pocestných, museli si hľadať útulok inde. Hoci pohostinstvo patrilo k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša.

 • Čo s toho vzniklo

  Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti - hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Ľudia po deväť večerov pred Vianocami putovali s obrazom Svätej rodiny z domu do domu ako hľadajúci prístrešie a spoločnou modlitbou sa pripravovali na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Ako adventné obdobie i táto pobožnosť má mariánsky charakter.

 • Spoločenstvo veriacich

  Pri tejto pobožnosti sa vytvára spoločenstvo veriacich. A tak pobožnosť je odpoveďou na Ježišovu požiadavku spoločnej modlitby: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

 • Ako na Slovensku?

  Vo vydavateľstve Posla Božského Srdca Ježišovho roku 1931 vyšla brožúra pod názvom "Kto dá prístrešie preblahoslavenej Panne Márii?" Táto pobožnosť sa dodnes koná na mnohých miestach Slovenska.

 • Cieľ pobožnosti
  - dať duchovnú náhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny, ktorej sa jej dostali a dostávajú
  - osobitne preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej Matke a našej duchovnej Matke
  - pripraviť sa na duchovné slávenie Vianoc

 • Kedy sa koná deviatnik?

  Koná sa deväť dní pred Vianocami. Začína sa 15- decembra a končí sa v predvečer štedrého dňa, 23.decembra. Účastníci sa stretávajú večer.

 • Kto koná deviatnik?

  Je to súkromná pobožnosť. Zapája sa do nej deväť rodín alebo deväť osôb z rozličných rodín. Môžu sa jej zúčastniť celé rodiny i s deťmi, ba môžu sa k nej pridať aj ľudia, ku ktorým sa nejde do domácnosti.

 • Kde sa koná?

  Pobožnosť sa koná v súkromných domoch. Každý deň sa modlí v inej domácnosti.

 • Vlastná pobožnosť

  Rodiny sa zídu v určenom dome večer 15.decembra. Ak sa deviatnik uskutočnil už pred rokom, účastníci sa zídu v tom dome, kde sa skončilo minuloročné putovanie. Postupne každý večer sú schádzajú vždy u ďalšej a ďalšej rodiny.V posledný večer, 23.decembra, sa deviatnik končí a obraz zostáva v poslednom dome po celý rok.

  Tak čo vy na to? Sú rodiny i v našom meste, čo sa už veľa rokov stretávajú v tento predvianočný čas po deväť večerov so Svätou rodinou vo svojich príbytkoch. Ak máte záujem o pomoc pri rozbehnutí takéhoto rodinného vianočného deviatnika, neváhajte nás kontaktovať.

  Použité fotografie sú zo spoločenstva rodín, ktoré sa s menšími obmenami schádza už dvanásty rok k vianočnému deviatniku!!!