Posvätenie našej predajne!

Vložil Spravca webu, St, 03/12/2008 - 00:41
PC1
PC1
PC2
PC2
PC3
PC3
PC4
PC4
PC5
PC5
PC6
PC6
PC7
PC7

V nedeľu 30. novembra 2008 po Svätej omši vo Farskom kostole bola slávnostne otvorená a posvätená Predajňa náboženských predmetov, darov a kníh v Skalici. Predajňa je umiestnená v kaplnke sv.Anny (karner) vedľa farského kostola sv.Michala archanjela.
Prinášame vám niekoľko záberov z tohto otvorenia.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vybudovaniu a otvoreniu tejto predajne.
A vás srdečne pozývame k návšteve.
Bližšie si o predajni môžete prečítať tu