Vrátené sochy späť do Skalice - predstavenie

Vložil Spravca webu, Ne, 21/09/2008 - 22:11


Štyri barokové sochy v životnej veľkosti, ktoré sa našli na Morave a ktoré pochádzajú z jezuitského kostola v Skalici, boli dnes, 21. septembra 2008 po obede slávnostne uvedené vo farskom kostole. Na slávnosti vystúpil s príhovorom správca Skalickej farnosti, pán dekan ThLic.Ľudovít Pokojný, ktorý predstavil v krátkosti odkiaľ sochy pochádzajú, kde sa našli a ako sa ich podarilo vrátiť späť do Skalice. Predstavil tiež víziu, ako budeme postupovať v otázkach obnovy týchto krásnych štyroch sôch (výzvu pre reštaurátorov uverejňujeme tu. Potom pán dekan prenechal slovo primátorovi nášho mesta, Ing.Stanislavovi Chovancovi. Následne obaja spoločne vyzvali všetkých zúčastnených aby si zblízka prezreli tieto krásne starodávne výtvory.