Celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej v Skalici 9.8.2008

Vložil Spravca webu, Ne, 03/08/2008 - 22:30

Prinášame vám Program Celodennej poklony Najsvätejšej sviatosti oltárnej, ktorá sa bude v tomto týždne konať v našej farnosti.

 • Kedy? - sobota 9. augusta 2008
 • Kde? - Skalica - farský kostol sv. Michala, archanjela

  Prichádza čas, ba už je tu, keď sa všetci praví ctitelia budú klaňať Bohu v duchu a v pravde.
  Lebo sám Boh hľadá takých ctiteľov.
  Evanjelium podľa Jána

  6.30 príležitosť ku sv. zmierenia
  7.00 sv. omša – Eucharistia, 1. časť
  7.45 vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej ku poklone
  9.00 pobožnosť s litániami k najsvätejšiemu menu Ježiš
  a modlitba sv. ruženca (tajomstvá radosti)
  12.00 modlitba Anjel Pána
  a modlitba sv. ruženca (tajomstvá svetla)
  15.00 pobožnosť s litániami k predrahej Kristovej krvi
  a modlitba sv. ruženca (tajomstvá bolesti)
  17.00 príležitosť ku sv. zmierenia
  17.15 pobožnosť s litániami k najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu,
  modlitba sv. ruženca (tajomstvá slávnostné)
  a požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
  18.00 sv. omša – Eucharistia, 2. časť

  mimo uvedeného programu je možné konať si
  súkromnú poklonu pred sviatostným Spasiteľom

  PrílohaVeľkosť
  36 Oznamy 4-10 aug Farská poklona.pdf50.92 KB