Koledovníci Dobrej noviny - DOPLNENÉ

Vložil Spravca webu, Pia, 04/01/2008 - 23:45
DNP1
DNP1
DNP2
DNP2
DNP3
DNP3
DNP4
DNP4
DNP5
DNP5
DNP6
DNP6
DNP7
DNP7
DN1
DN1
DN2
DN2
DN3
DN3
DN4
DN4
DN5
DN5
DN6
DN6
DN7
DN7
DN8
DN8

Niekoľkými slovami sa ešte raz vrátime k priebehu Dobrej noviny v našej farnosti.
Doplnené sú tiež fotografie nielen z priebehu koledovania v našej farnosti, ale aj z príprav na túto akciu-tu sú sľúbené informácie:
V priebehu decembra prebehla najväčšia akcia detí našej farnosti – koledovanie DOBREJ NOVINY.
Deti sa už od začiatku mesiaca pripravovali na koledu, ktorá prebehla 26.decembra v čase od 14:00hod do 18:30hod. Všetky deti veľmi obetavo a s nadšením pripravovali program koledovania, učili sa koledy, vinše a piesne a taktiež poznávali samých seba a svojich kamarátov. Pripravovali si kostýmy, s ktorými im často krát pomáhali aj ich rodičia a príbuzní. Preto patrí vďaka aj im za to, že vo svojich deťoch videli tých ozajstných poslov Vianoc a Dobrej noviny.

Niekoľko informácií o Dobrej novine:
- koledovanie Dobrej noviny poriada eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami
- s koledovaním Dobrej noviny je spojená verejná zbierka určená pre pomoc ľuďom v núdzi v afrických krajinách
- na celom Slovensku sa koledovania účastní každoročne viac ako 25 000 detí a dospelých
- koleduje sa vo viac ako 3 000 obciach na celom Slovensku
- tento rok prebehol už 13.ročník
- doteraz Dobrá novina podporila projekty v deviatich afrických krajinách sumou viac ako 100 miliónov korún.

Ako to všetko dopadlo u nás:
- koledovalo 48 detí (pravdaže rátame do tohto počtu aj deti, ktoré sa pripravovali a nemohli sa pre nemoc zúčastniť)
- deťom pomáhalo 18 dospelých
- pomáhali ich rodičia, starí rodičia a príbuzní
- vyzbieralo sa celkovo 81 250,50 Sk
- peniaze boli vložené na účet Dobrej noviny 27.decembra 2007
- v prípade Vášho záujmu môžete viac informácií získať u p.Hany Ondírkovej alebo p. Viery Hornáčkovej
- tiež aj na Dobrá novina

Ďakujeme vdp. dekanovi Pokojnému, dp. kaplánovi Čižmárovi, dp. kaplánovi Vachanovi, rehoľným sestričkám Bohumile a Michaele a hlavne všetkým ĎEŤOM našej farnosti za ich obetavosť, zodpovedný prístup a skvelú náladu a svetlo, ktoré do tohto projektu dali.

Vinšujeme Vám tieto sviatky,
Krista Pána narodenie,
aby Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia,
Božského požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské!

Pôvodný príspevok:

A ako sme už informovali tu
aj v našej farnosti sa skupina mladých dobrovoľníkov pripravila na koledovanie Dobrej noviny. Síce koledovanie už prebehlo, i tak Vám prinášame niekoľko fotografií z nedeľnej detskej omše, na ktorej boli koledovníci naším pánom dekanom požehnaní a zároveň povzbudení do tohto dobrého diela. Priložené fotografie sú práve z tohto požehnania.