DOBRÁ NOVINA - koledovníci pre chudých - aj v Skalici

Vložil Spravca webu, St, 05/12/2007 - 09:36

Blíži sa Vianočný čas. Mnoho z nás si najmä toto obdobie roka skutočne "užije". No sú však na svete ľudia, deti, ktorí si ani v tento posvätný čas nemôžu dovoliť nič naviac.
Už trinásty ročník DOBREJ NOVINY bude prebiehať práve v tomto sviatočnom období. Nezabudnime si aj my, popri našom blahobyte Vianoc, spomenúť na núdznych v krajinách tretieho sveta.

Niečo o tradícii Dobrej noviny, histórii vzniku ako i o projektoch financovaných z peňazí vyzbieraných dobrovoľníkmi Dobrej noviny si môžete pozrieť priamo v prílohe tohto článku.

A tu je krátka história Dobrej noviny na Slovensku:

Koledovanie detí z eRka pod názvom DOBRÁ NOVINA sa na Slovensku po prvýkrát uskutočnilo na Vianoce 1995. V niektorých oblastiach Slovenska sa zvyk koledovania zachoval, niekde túto tradíciu obnovujeme. Zbierkou pre núdznych tento dávny zvyk dostáva nový obsah. Ohlasovanie narodenia Pána uskutočňujú deti v malých skupinkách, pod vedením zodpovedného vedúceho. Deti navštevujú so svojím programom rodiny v našich mestách a dedinách. DOBRÁ NOVINA chce napomôcť upevneniu farského spoločenstva, preto pri jej priebehu úzko spolupracujeme s kňazmi v jednotlivých farnostiach. Vo všetkých diecézach nám DOBRÚ NOVINU schválili aj otcovia biskupi.
Koledovaním zároveň chceme prispieť k zmierneniu biedy v „treťom svete“ a pomôcť misijným aktivitám v týchto oblastiach. Preto je koledovanie spojené s finančnou zbierkou.

Dobrotivý Boh nech Vám veľanásobne vynahradí všetko to, čo obetujete pre núdznych tohto sveta.

Fotografie z požehnania koledníkov našej farnosti si môžete pozrieť tu

PrílohaVeľkosť
Niečo o Dobrej Novine.pdf108.48 KB