Farská púť do Svätej zeme

Vložil Spravca webu, Ne, 25/11/2007 - 23:00

V spolupráci s ThDr. Jánom Majerníkom, ktorý bol v našej farnosti pred niekoľkými týždňami, sme pripravili farskú púť po stopách Pána Ježiša a prvých apoštolov. Púť sa bude konať od 29. mája (štvrtok) do 5. júna 2008 (štvrtok). Informácie o púti Vám prikladáme:

SVÄTÁ ZEM A JORDÁNSKO
Po stopách Ježiša Krista a prvých kresťanov

Púť farnosti Skalica sprevádza
Mons. ThDr. Ján Majerník

Termín: 29. mája - 5. júna 2008
Cena: 17.990,- Sk
Termín prihlášok: do 16. marca 2008
Záloha pri prihlasovaní: 5.000,-Sk

V cene je zarátané:
- letenka Bratislava - Tel Aviv a späť
- doprava klimatizovaným autobusom v Izraeli a Jordánsku
- hotelové ubytovanie s polpenziou v 2-3 lôžkových izbách s kúpeľňou
- odborný sprievodca - kňaz

K cene treba prirátať:
- komplexné cestovné poistenie 400,- Sk/osoba
- letiskové poplatky 2.990,- Sk, palivový príplatok 1.600,- Sk
- obslužné: 30,- USD (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
- víza a vstupy 170,- USD

P R O G R A M
(zmena programu vyhradená)

1.deň: odlet z Bratislavy v ranných hodinách. Návšteva Ain Karem (miesto narodenia Jána Krstiteľa a navštívenia Panny Márie u Alžbety), Jeruzalem (Olivová hora, Getsemanská záhrada).
2.deň: Jeruzalem (Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu), Betlehem (bazilika Narodenia Ježiša Krista).
3.deň: Jericho, výstup na horu Tábor, Kána Galilejská (manželia si môžu obnoviť manželské sľuby), Nazaret (bazilika Zvestovania, kostol sv. Jozefa).
4.deň: Jordán (slávnosť obnovenia krstu), Genezaretské jazero, Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum, Tabgha (miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb a primátu sv. Petra).
5.deň: Jordánsko: Gerasa, Ammán, mestá Dekapolis.
6.deň: Jordánsko: hora Nebo (miesto smrti Mojžiša), Madabe, Macherus (palác kráľa Herodesa Antipa), Kráľovská cesta do mesta Petra (mesto vytesané do skaly).
7.deň: Eilat, Mŕtve more, Masáda, Qumrán.
8.deň: Jeruzalem (Múr nárekov, Večeradlo, bazilika Usnutia Panny Márie). Po obede odlet do Bratislavy.

PrílohaVeľkosť
Izrael 2008.pdf97.24 KB