Milodar na podporu réžie kostolov a chodu našej farnosti

Vložil Spravca webu, Ne, 12/12/2021 - 10:01

Milodar na podporu réžie kostolov a chodu našej farnosti je možné odovzdať na fare alebo urobiť prevod na farský účet v SLSP:

Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Skalica

IBAN: SK90 0900 0000 0000 3723 3676

Uviesť účel: MILODAR

Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí ste prispeli v tomto týždni. Pán Boh odmeň!