Nový spôsob prípravy na manželstvo: 2019 - 2020

Vložil Spravca webu, Po, 10/09/2018 - 08:13

POZOR - prvý termín v roku 2020 je správne 29.2.2020 !! (na prílohe uvedený termín 28.2. je chybný!).