Slávnostná sv. omša za skalický murárov.

Vložil Spravca webu, Ne, 21/08/2016 - 23:42

V nedeľu 14. augusta 2016, ako je to v Skalici veľmi dávnou tradíciou, bola slávená vo farskom kostole, pri príležitosti sviatku sv. Rocha, /16. augusta/ slávnostná sv. omša za živých a zomrelých skalických murárov.
Jej hlavným celebrantom bol miestny dekan Roman Stachovič, asistoval diakon Štefan Smetana. Zúčastnili sa jej murári, členovia cechu murárov so svojimi rodinami a mnohí skalickí farníci. Ako povedal miestny dekan, nie je možné dnes presne zistiť, kedy cech murárov v Skalici vznikol, ale pri stavebnom rozvoji mesta, bolo tu pre murárov a kamenárov veľa práce pri výstavbe budov, mestských hradieb, aj kostolov a kláštorov, na ktorej sa svojou prácou podieľali. Pripomenul, že hlavným ich cieľom nebolo ich obohacovanie sa, ale služba a pomoc iným obyvateľom mesta v ich potrebách.
Do dnešných dní z cechov, ktoré v minulosti v meste mali svoje miesto, /aby bránili hospodárske záujmy svojich členov a usmerňovali aj ich náboženský i spoločenský život, snažili sa udržiavať kolegiálne vzťahy, kontrolovať slušné správanie členov voči sebe a dôstojné vystupovanie na verejnosti/ a mali vo farskom kostole sv. Michala svoj cechový oltár, si už okrem vinohradníkov, svojho patróna pripomínajú pri slávnostných bohoslužbách len murári. Oltár sv. Rocha sa v kostole do súčasnosti nezachoval, ale jeho socha bola počas sv. omše postavená pred oltárom.
V krátkosti oboznámil so životom patróna skalických murárov, sv. Rócha, ktorý žil v 14. storočí, ako syn zámožných rodičov po ich smrti rozdal majetok chudobným a sám sa stal pútnikom, zomrel zabudnutý a je aj patrónom proti moru a nákazlivým chorobám. Tiež pripomenul skutočnosť, že táto slávnosť je svojim spôsobom jubilejná, lebo v roku 1926, teda pred 90 rokmi, bola vyhotovená nová, ručne bohato vyšívaná, zástava cechu / ten svoju činnosť obnovil v roku 1925/ a bola posvätená na slávnostných bohoslužbách vo sviatok ich patróna, vtedajším dekanom Tomášom Cabanom. Potomkovia týchto účastníkov, uvedených v pamätnom liste na túto udalosť, žijú v Skalici aj dnes a vyjadril svoje potešenie z toho, že murári aj naďalej udržiavajú túto tradíciu, že ju nenarušili ani roky komunistickej totality ani zmeny spoločenských podmienok, a pre svoju prácu si vyprosujú i Božie Požehnanie a ochranu svojho nebeského patróna.
Po skončení sv. omše sa prítomní murári spolu s pánom dekanom a diakonom vyfotografovali pri soche sv. Rócha, s cechovou zástavou, ktorá je umiestnená počas celého roka v skrini vo farskom kostole. Počas celej slávnosti ju držali murári na čestnom mieste vpredu kostola. Tiež s ňou odprevádzajú zomrelých členov cechu murárov pri pohreboch.

Autor: Ľudovít Košík