Kontaktné údaje

Vložil Administrator, So, 05/08/2006 - 12:32
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Skalica
Námestie slobody 22
909 01 Skalica
Tel.: 034 664 4263
E-mail: skalica@fara.sk
URL: http://skalica.fara.sk/

Úradné hodiny vo farskej kancelárii:
Pondelok, Streda a Piatok vždy od 15,00 do 17,00

Stála duchovná služba pre ťažko chorých (zaopatrovanie sviatosťami) na t.č. 0951 225 902