Úmysly svätých omší - CEZROČNÉ OBDOBIE (16. - 22.7.2018)

Vložil Spravca webu, Po, 16/07/2018 - 07:57

BOHOSLUŽBY

Pondelok 16.7.
7.00 Kostol sv.Urbana: + Ľudmila a za Boží pokoj v rodinách na príhovor Panny Márie
18.00 Milosrdných kostol: Poďak. za život. jubileum p. Trnovcovej a prosba o B. pomoc a ochranu pre celú r.

Utorok 17.7.
7.00 Farský kostol: Poďakovanie za vyslyšanie prosby a prosba o ďalšiu pomoc
18.00 Milosrdných kostol: Za zosnulých rod. Cintulových, Regáskových a Mešťánkových

Streda 18.7.
7.00 Farský kostol: Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu pre deti a vnuka
18.00 Milosrdných kostol: + manželia Alojz a Angela Helešioví a + manželia Milan a Helena Rožoví

Štvrtok 19.7.
7.00 Farský kostol: + manžel Anton, rodičia z oboch strán a sestra Júlia
18.00 Milosrdných kostol: + rodičia Vít a Helena Čulenoví

Piatok 20.7.
7.00 Farský kostol: + otec Imrich – 50. výročie úmrtia
18.00 Milosrdných kostol: + manžel Jozef a rodičia z oboch strán

Sobota 21.7.
7.00 Farský kostol: + syn Michal
18.00 Milosrdných kostol: Za zdravie a B. požehn. pri životnom jubileu 50 r. a za B. pomoc pre celú r.

Nedeľa 22.7. -16. nedeľa „B“
7.00 Farský kostol: + manžel Konrád
9.00 Františkánsky kostol: + František Jankovič – 6. výročie úmrtia
10.30 Farský kostol: Za farníkov
18.00 Milosrdných kostol: + manžel Štefan Žolka a rodičia Žolkoví a Lipovskí

33 Umysly 15-22 jul