Úmysly svätých omší - CEZROČNÉ OBDOBIE (16. - 22.10.2017)

Vložil Spravca webu, Po, 02/10/2017 - 09:23

BOHOSLUŽBY

Pondelok 16.10.
7.00 Kostol sv.Urbana: + otec, svokor a starí rodičia z oboch strán
18.00 Františkánsky kostol: + manžel Miroslav, rodičia a starí rodičia a ostatní zosnulí v rodine

Utorok 17.10.
7.00 Farský kostol: + rodičia Lukáčoví a starí rodičia z oboch strán
18.00 Františkánsky kostol: + rodina Ivánková

Streda 18.10.
7.00 Farský kostol: Na úmysel
18.00 Františkánsky kostol: Poďak.za 60 r.života a prosba o BP,dary DS,dar zdravia pre Margitu a celú jej r.

Štvrtok 19.10.
7.00 Farský kostol: + rodičia Starychoví a starí rodičia z oboch strán
18.00 Františkánsky kostol: + Anežka Hubináková

Piatok 20.10.
7.00 Farský kostol: + Julián Jursa – 1. výročie smrti
18.00 Františkánsky kostol: + rodičia a celá zosnulá rodina z oboch strán

Sobota 21.10.
7.00 Farský kostol: Poďakovanie Pánu Bohu za uzdravenie
18.00 Františkánsky kostol: + Peter Hrdý – 1. výročie

Nedeľa 22.10. 29. nedeľa „A“
7.00 Farský kostol: Za Božiu pomoc a dary D. Svätého a dar zdravia pre deti a vnúčatá
9.00 Františkánsky kostol: + otec a manžel
10.30 Farský kostol: Za farníkov
18.00 Milosrdných kostol: + otec, starý otec a prastarý otec Štefan Kopeček

47 Umysly 16-22 okt