Úmysly svätých omší - OBDOBIE CEZ ROK (12. - 18.2.2018)

Vložil Spravca webu, Po, 01/01/2018 - 12:45

BOHOSLUŽBY

Pondelok 12.2.
7.00 Farský kostol: + matka Štefánia
18.00 Milosrdných kostol: + manžel Ján – 10. výročie, rodičia z oboch strán a + dcérka Jozefka

Utorok 13.2.
7.00 Farský kostol: + Mária Hodoušová – 1. výročie a jej + manžel Jozef Hodouš
18.00 Milosrdných kostol: + rodičia Vincent a Mária Caletkoví

Streda 14.2. - Popolcová streda
7.00 Farský kostol: + otec Alojz, svokrovci a starí rodičia z oboch strán
10.00 Penzión: Sv. omša v Zariadení pre seniorov Penzión Pod Hájkom
18.00 Farský kostol: Za obrátenie hriešnikov

Štvrtok 15.2.
7.00 Farský kostol: + rodičia Alojz a Lýdia Hyžoví a starí rodičia z oboch strán
18.00 Milosrdných kostol: + Alexander Kovalovský – zomrel 31.1.2018

Piatok 16.2.
7.00 Farský kostol: Poďak.P.Bohu za 70 r.života Ľudmily a Anny a prosba o zdravie a B.pomoc do ď.r.
18.00 Milosrdných kostol: + rodičia, starí rodičia, sestry a krstná matka

Sobota 17.2.
7.00 Farský kostol: Za rodičov z oboch strán a za pokoj a vieru v rodine
18.00 Milosrdných kostol: + rodičia Tomečkoví, brat Ján,starí rodičia z ob.strán a + rodina Mazancová

Nedeľa 18.2. 1.pôstna nedeľa
7.00 Farský kostol: Poďakovanie za 70 r. a prosba o B.požehnanie a ochranu P.M. do ď.r.
9.00 Františkánsky kostol: Za B. pomoc pre vnuka Adama pri jeho 18 r. života a za celú rodinu
10.30 Farský kostol: Za farníkov
18.00 Milosrdných kostol: Za zdravie vnučky, syna a starých rodičov

11 Umysly 11-18 feb