Sv.omša za obete komunistického režimu zo Záhoria

Vložil Spravca webu, Ut, 14/06/2016 - 10:27
ObeteKomuinizmuSI2016001
ObeteKomuinizmuSI2016001
ObeteKomuinizmuSI2016002
ObeteKomuinizmuSI2016002
ObeteKomuinizmuSI2016003
ObeteKomuinizmuSI2016003
ObeteKomuinizmuSI2016004
ObeteKomuinizmuSI2016004
ObeteKomuinizmuSI2016005
ObeteKomuinizmuSI2016005
ObeteKomuinizmuSI2016006
ObeteKomuinizmuSI2016006
ObeteKomuinizmuSI2016007
ObeteKomuinizmuSI2016007
ObeteKomuinizmuSI2016008
ObeteKomuinizmuSI2016008
ObeteKomuinizmuSI2016009
ObeteKomuinizmuSI2016009
ObeteKomuinizmuSI2016011
ObeteKomuinizmuSI2016011
ObeteKomuinizmuSI2016012
ObeteKomuinizmuSI2016012
ObeteKomuinizmuSI2016013
ObeteKomuinizmuSI2016013
ObeteKomuinizmuSI2016014
ObeteKomuinizmuSI2016014
ObeteKomuinizmuSI2016015
ObeteKomuinizmuSI2016015
ObeteKomuinizmuSI2016016
ObeteKomuinizmuSI2016016

V nedeľu 12.júna bola svätá omša o pol jedenástej vo Farskom kostole obetovaná za všetky obete komunistického režimu zo Záhoria. Následne bola na budove Mestskej knižnice, čo je vlastne budova Gvadányiovskej kúrie v Skalici odhalená pamätná doska za obete tohto režimu a tiež pracovníkov v PTP táboroch. Uvedená akcia bola organizovaná k výročiu nedožitých 87. narodenín nášho rodáka, saleziánskeho kňaza Antona Srholca. Svätú omšu celebroval zástupcovia saleziánov zo Šaštína, don Milan Janák, koncelebrovali dvaja kňazi, náš pán dekan Roman Stachovič a policajný kaplán z Banskej Bystrice František Smelý. Akciu organizačne zabezpečila Konfederácia politických väzňov Slovenska(KPVS), Mesto Skalica a náš farský úrad. Pamätnú dosku, spolu so Skalickým primátorom Ing. Barátom, odhaľoval skalický rodák a člen KPVS, pán Pavel Ambruš, ktorý bol v bývalom komunistickom režime dlhoročne väznený a následne musel absolvovať vojenskú službu práve v pracovných táboroch. Pri tejto slaávnostni boli udelené dve pamätné medaily, jedna už spomínanému pánovi Ambrušovi a druhá sestre dona Srholca, pani Barbore Košíkovej, ktorá svojmu bratovi vždy aktívne pomáhala. Pamätnú dosku posvätili kňazi, ktorí celebrovali svätú omšu. Prihovoril sa aj brat Antona Srholca, Michal Srholcec. K prítomným sa následne prihovoril aj zástupca Ústavu pamätí národa, pán Patrik Dubovský, ktorý v zastúpení Antona Srholca, jeho bratovi, odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja in memoriam.Celú akciu zakončil predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska, pán Peter Sandtner.
Prinášame vám viacero fotografií nielen zo svätej omše, ale aj z následného odhalenia a posvätenia pamätnej dosky a tiež návštevy členov KPVS pri hrobe dona Antona Srholca.
Slávnostnú svätú omšu a odhaľovanie pamätnej tabule sprevádzal svojím spevom chrámový zbor Cantamus Domino.