Jasličková slávnosť 2015

Vložil Spravca webu, So, 26/12/2015 - 21:36
JAslickova 2015001
JAslickova 2015001
JAslickova 2015002
JAslickova 2015002
JAslickova 2015003
JAslickova 2015003
JAslickova 2015004
JAslickova 2015004
JAslickova 2015005
JAslickova 2015005
JAslickova 2015006
JAslickova 2015006
JAslickova 2015007
JAslickova 2015007
JAslickova 2015008
JAslickova 2015008
JAslickova 2015009
JAslickova 2015009
JAslickova 2015010
JAslickova 2015010
JAslickova 2015011
JAslickova 2015011
JAslickova 2015012
JAslickova 2015012
JAslickova 2015013
JAslickova 2015013
JAslickova 2015014
JAslickova 2015014
JAslickova 2015015
JAslickova 2015015

V piatok na slávnosť Narodenia pána o 15,360 vo farskom kostole sa konala, tak ako každoročne v našej farnosti, Jasličková pobožnosť. Deti z našej farnosti si pripravili pekný program a po ňom bol priestor aj pre ostatné deti, aby zaspievali, zahrali, alebo zarecitovali malému Ježiškovi v jasličkách.
Prinášame Vám niekoľko fotografií z tejto akcie.
Autorom fotiek je pán J.Pavlík