Predvianočný deviatnik - dajme prístrešie Svätej rodine

Vložil Spravca webu, Ut, 16/12/2014 - 10:47

Tradičným a pekným zvykom v našich rodinách je začať sa deväť dní pred sviatkom narodenia Ježiša Krista schádzať a modliť sa deviatnik. Všetci sa stretnú sa u rodiny, u ktorej minulý rok sa ukončil deviatnik a ktorá po celý rok opatrovala obraz putujúcej svätej rodiny, ktorá hľadá prístrešie pre narodenie dieťaťa - Božieho syna.

Lukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom, ako Jozef s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehéma. Keďže nebolo pre nich miesta v betlehemskej hospode, ktorá slúžila ako prístrešie pre pocestných, museli si hľadať útulok inde. Hoci pohostinstvo patrilo k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša.

Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti - hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Ľudia po deväť večerov pred Vianocami putovali s obrazom Svätej rodiny z domu do domu ako hľadajúci prístrešie a spoločnou modlitbou sa pripravovali na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Ako adventné obdobie i táto pobožnosť má mariánsky charakter.

Informácie o duchovnom základe, o tom ako to celé vzniklo a tiež o ako postupovať nájdete tu

V prílohe nájdete aj krátky popis ev. základu a tiež postup ako postupovať pri tejto pobožnosti. Sú v tejto prílohe aj všetky modlitby k pobožnosti.

deviatnikrodina