Loretánske dni 2014

Vložil Spravca webu, Po, 11/08/2014 - 14:32

Aj tento rok vás pozývame spoločne prežiť Loretánske dni v našej farnosti!
Program je nasledovný:

 • Pondelok 1. 9.
  18.00 hod. sv. omša: Panna Mária nás vyzýva k pokániu
  (Kostol milosrdných bratov)
  ThLic. Roman Stachovič, skalický dekan
  19.15 hod. prenesenie sochy v procesii do farského kostola

 • Utorok 2. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: bolestné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Svätý Ján Pavol II. - veľký mariánsky ctiteľ
  ThLic. Miloš Kohútek, farár v Myjave

 • Streda 3. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: slávnostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Bez Matky sa nedá žiť
  Mgr. Ján Adamus, dekan-farár v Bratislave-Najsvätejšej Trojice

 • Štvrtok 4. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: tajomstvá svetla
  18.00 hod. sv. omša: Hľa, tvoja Matka
  Mgr. Marián Meňuš, farár v Štefanove

 • Piatok 5. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, litánie k Božskému Srdcu a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. Ruženec Sedembolestnej Panny Márie
  18.00 hod. sv. omša: Poslanie Panny Márie v našej dobe
  J. E. Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup

 • Sobota 6. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Matka Sedembolestná nás učí nebáť sa trpieť
  Mgr. Josef Červenka, farár v Morkoviciach – dekanát Kroměříž

 • Nedeľa 7. 9.
  7.00 hod. sv. omša (farský kostol)
  9.00 hod. sv. omša za účasti rodičov a detí (františkánsky kostol)
  10.30 hod. sv. omša: Aktuálnosť fatimských zjavení Panny Márie
  P. Mgr. Martin Stanislav Kolivoška, OP, dominikán, kňaz komunity v Žiline 14.30 hod. Duchovná obnova pre ružencové bratstvá s p. Martinom S. Kolivoškom 18.00 hod. sv. omša (farský kostol)

 • Pondelok 8. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  Narodenie 17.30 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  Panny Márie 18.00 hod. SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA:
  Panna Mária – príklad pre kresťanské rodiny
  J. E. MONS. JAN GRAUBNER,olomoucký arcibiskup

 • Po sv. omši bude sviečkový sprievod a uloženie sochy v Loretánskej kaplnke
 • Pred každou sv. omšou a počas večerných sv. omší bude možnosť vyspovedať sa
 • Všetko z priebehu minulých ročníkov Skalických Loretánskych dní, ktoré sme v našej farnosti slávili začiatkom septembra si môžete pozrieť priamo tu: rok 2013, rok 2012, rok 2011, rok 2010, rok 2009, rok 2008, rok 2007, rok 2006 Farský kostol sv. Michala archanjela

  Kompletny program si môžete stiahnuť tu:
  LORETANSKE DNI 2014