RORÁTNE sväté omše

Vložil Spravca webu, St, 04/12/2013 - 12:07

Možno pre niektorých úplne neznáme slovo roráty, pre iných nosí v sebe čaro adventu.
Sú to spevy a ranné sväté omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána.
Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2).

Aby sme ešte intenzívnejšie prežili adventné čakanie na najkrajšie sviatky roka, ukázali sme, že vieme svoje teplé postele opustiť aj skoro ráno :)
To všetko kvôli svätej omši pri sviečkach o šiestej ráno. A možno trošku aj kvôli rorátnym raňajkám spolu s pánom dekanom a pánom kaplánom na fare (platí pre deti a mládež).

Rorátne sväté omše sa pri svetlách sviečok slávili každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra (slávenie tohto sviatkuje tento rok presunutý na 9.decembra 2013 a sväté omše budú v Skalici o 6,00 a 18,00 vo Farskom kostole a o 9,00 vo Františkánskom kostole).

U nás budú Rorátne sväté omše v pondelky - 2., 9. a 16. decembra 2013 vždy o 6,00 vo Farskom kostole.