Loretánske dni 2013

Vložil Spravca webu, Po, 19/08/2013 - 21:59


V Skalickej farnosti sa už tradične začiatkom septembra konajú LORETÁNSKE DNI.
Je to vzácny týždeň mariánskej úcty u nás, lebo je spojený so Skalickou napodobeninou nazaretského domčeka a milostivou sochou Panny Márie Loretánskej. V minulosti sa na tomto mieste udialo veľa zázrakov.

Program na tohtoročné slávnosti konané v Farskom kostole sv. Michala archanjela:

 • Sobota 31. 8.
  18.00 hod. sv. omša: Dôležitosť sviatostí
  (Kostol milosrdných bratov) pre rast našej viery
  (ThLic. Roman Stachovič, skalický dekan)
  19.00 hod. prenesenie sochy v procesii do farského kostola

 • Nedeľa 1. 9.
  7.00 hod. sv. omša (farský kostol)
  9.00 hod. sv. omša za účasti rodičov a detí (františkánsky kostol)
  10.30 hod. sv. omša: Sviatosť krstu
  (P. Mgr. Martin Stanislav Kolivoška, OP, dominikán, kňaz komunity v Žiline)
  14.30 hod. Duchovná obnova pre ružencové bratstvá s p. Martinom S. Kolivoškom
  18.00 hod. sv. omša (farský kostol)

 • Pondelok 2. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Sviatosť birmovania
  (p. Josef Pohanka, farár v Žarošiciach)

 • Utorok 3. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: bolestné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Sviatosť Oltárna
  (Mgr. Jan Turko, dekan-farár v Uherskom Hradišti)

 • Streda 4. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: slávnostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Sviatosť pokánia
  (Mgr. Peter Švec, kaplán v Bošáci)

 • Štvrtok 5. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: tajomstvá svetla
  18.00 hod. sv. omša: Sviatosť pomazania chorých
  (Mgr. Daniel Vachan, administrátor farnosti Stará Turá)

 • Piatok 6. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, litánie k Božskému Srdcu a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: bolestné tajomstvá a Loretánske litánie
  18.00 hod. sv. omša: Sviatosť kňazstva
  (Mgr. Lukáš Uváčik, sekretár bratislavského arcibiskupa)

 • Sobota 7. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Sviatosť manželstva
  (ThLic. Jozef Nádaský, farár v Záhorskej Vsi)

 • Nedeľa 8. 9.
  Ranná sv. omša o 7.00 hod nebude!
  9.00 hod. sv. omša za účasti rodičov a detí (františkánsky kostol)
  9.30 hod. rozjímavý ruženec: slávnostné tajomstvá (farský kostol)
  10.30 hod. SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA: ŽIVOT VIERY V RODINE
  J. E. MONS. DOMINIK TÓTH, emeritný biskup

 • Po sv. omši bude sprievod z farského kostola do kostola Milosrdných bratov a uloženie sochy v Loretánskej kaplnke
 • Pred každou sv. omšou a počas večerných sv. omší bude možnosť vyspovedať sa

  Všetko z priebehu minulých ročníkov Skalických Loretánskych dní, ktoré sme v našej farnosti slávili začiatkom septembra si môžete pozrieť priamo tu: rok 2012, rok 2011, rok 2010, rok 2009, rok 2008, rok 2007, rok 2006 Farský kostol sv. Michala archanjela

  PrílohaVeľkosť
  Plagát 2013.pdf82.17 KB