Miništrantské stretká

Vložil Spravca webu, Št, 22/02/2007 - 09:21

Každá druhá nedeľa v mesiaci patrí už tradične MINIŠTRANTSKÉMU STRETNUTIU, ktoré sa koná o 14:00hod. na fare, pod vedením pána kaplána Mgr. Petra Šveca a vedúcich miništrantov Martina Beneša a Mareka Vyskoča (prípadné zmeny dátumu a času konania sú uverejné na nástenke v sakristii).
Tieto stretnutia sú určené pre všetkých našich miništrantov
(najmä mladších), ale aj tých, ktorí by radi miništrovali a nevedia ako na to.
Témy stretnutí sú zamerané podĺa aktuálnej potreby, buď na riešenie vzniknutých problémov alebo na nácvik liturgie.
Spoločne sa venujeme diskusii, priebehu svätej omše, nástupu pred sv. omšou, zaobchádzaniu s liturgickými predmetmi, správaniu počas sv. omše, miništrovaniu pri slávnostných sv. omšiach, a veľa ďalším veciam nevyhnutných k správnemu miništrovaniu.
Taktiež tu vyhodnocujeme mesačnú súťaž v dochádzke.

Všetci starší, mladší, aj budúci miništranti sú srdečne vítaní!

Predpokladané termíny ďalších miništrantských stretnutí na rok 2007:
- 8. apríla
- 13. mája
- 10. júna
- 8. júla
- 12. augusta
- 9. septembra
- 14. októbra
- 11. novembra
- 9. decembra