Loretánske dni 2012

Vložil Spravca webu, Po, 20/08/2012 - 12:11


V Skalickej farnosti sa už tradične začiatkom septembra konajú LORETÁNSKE DNI.
Je to vzácny týždeň mariánskej úcty u nás, lebo je spojený so Skalickou napodobeninou nazaretského domčeka a milostivou sochou Panny Márie Loretánskej. V minulosti sa na tomto mieste udialo veľa zázrakov.

Program na tohtoročné slávnosti konané v Farskom kostole sv. Michala archanjela:

 • Sobota 1. 9.
  18.00 hod. sv. omša: Mária – príklad poslušnosti (Kostol milosrdných bratov)
  (ThLic. Roman Stachovič, skalický dekan)
  19.00 hod. prenesenie sochy v procesii do farského kostola

 • Nedeľa 2. 9.
  7.00 hod. sv. omša (farský kostol)
  9.00 hod. sv. omša za účasti rodičov a detí (františkánsky kostol)
  10.30 hod. sv. omša: Mária – žena viery
  (P. Mgr. Martin Stanislav Kolivoška, OP, dominikán, kňaz komunity v Dunajskej Lužnej)
  14.30 hod. Duchovná obnova pre ružencové bratstvá s p. Martinom S. Kolivoškom
  18.00 hod. sv. omša (farský kostol)

 • Pondelok 3. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Loreto a modlitba Anjel Pána
  (Mgr. Viktor Tomčányi, farár v Novom Tekove)

 • Utorok 4. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: bolestné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Máriino tajomstvo v umení ikonopiscov
  (Mgr. František Moško, farár v Kútoch)

 • Streda 5. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: slávnostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: O pravej úcte k Panne Márii
  (Ing. Mgr. Marián Libič, kaplán v Šamoríne)

 • Štvrtok 6. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: tajomstvá svetla
  18.00 hod. sv. omša: Mária pod krížom a význam ľudského utrpenia
  (Mgr. Martin Šafárik, kaplán v Bratislave-Rači)

 • Piatok 7. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, litánie k Božskému Srdcu a Eucharistická pobožnosť
  17.15 hod. rozjímavý ruženec: bolestné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Mária – najčistejší príbytok Božieho Slova
  (Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., generálny riaditeľ Rádia Lumen)

 • Sobota 8. 9. Ranná sv. omša nebude!
  9.30 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  10.30 hod. SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA: MÁRIA – PLNÁ DAROV DUCHA SVÄTÉHO, J. E. MONS. JÁN OROSCH
  Apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy

 • Po sv. omši bude sprievod z farského kostola do kostola Milosrdných bratov
  a uloženie sochy v Loretánskej kaplnke

 • Pred každou sv. omšou a počas večerných sv. omší bude možnosť vyspovedať sa

  Všetko z priebehu minulých ročníkov Skalických Loretánskych dní, ktoré sme v našej farnosti slávili začiatkom septembra si môžete pozrieť priamo tu: rok 2011, rok 2010, rok 2009, rok 2008, rok 2007, rok 2006 Farský kostol sv. Michala archanjela

  PrílohaVeľkosť
  Plagát 2012.pdf74.21 KB