Spomienka na všetkých verných zosnulých

Vložil Spravca webu, So, 05/11/2011 - 12:06
SAM_0914
SAM_0914
SAM_0915
SAM_0915
SAM_0916
SAM_0916
SAM_0917
SAM_0917
SAM_0918
SAM_0918
SAM_0919
SAM_0919
SAM_0920
SAM_0920
SAM_0921
SAM_0921
SAM_0922
SAM_0922
SAM_0923
SAM_0923
SAM_0924
SAM_0924
SAM_0925
SAM_0925
SAM_0926
SAM_0926
SAM_0927
SAM_0927

Druhého novembra na "Dušičky" bola svätá omša v kostolíku na cintoríne o 15.00 hodine.
Po svätej omši bola pobožnosť na cintoríne pri hlavnom kríži. Prinášame vám niekoľko fotografií z tejto slávnosti.