Hody na sviatok sv.Michala 2011

Vložil Spravca webu, Po, 24/10/2011 - 11:39
CAS01
CAS01
CAS02
CAS02
CAS03
CAS03
CAS04
CAS04
CAS05
CAS05
CAS06
CAS06
CAS07
CAS07
CAS08
CAS08
CAS09
CAS09
CAS10
CAS10
CAS11
CAS11
CAS12
CAS12
CAS13
CAS13
CAS14
CAS14
CAS15
CAS15

V nedeľu 2.októbra 2011 sme mali hody ku cti sv. Michala archanjela, patróna našej farnosti. Slávnostnú hodovú svätú omšu o 10.30 h. celebroval pán farár Peter Krajčík z Brodského spolu s naším pánom dekanom.
Na svätej omši sa aktívne zúčastnili aj naši mladí - všetci v krojoch.
Po svätej omši bolo aj malé "agapé" - pohostenie sladkým a slaným pečivom, ktoré napiekli ochotné ženy z našej farnosti. Všetkým vyslovujeme Pán Boh odmeň za vašu námahu a pomoc.
Niekoľko fotografií z tejto slávnosti si môžete pozrieť práve tu.