Loretánske dni 2011

Vložil Spravca webu, Po, 22/08/2011 - 07:59


V Skalickej farnosti sa už tradične začiatkom septembra konajú LORETÁNSKE DNI.
Tak ako v minulosti – sú to dni úcty, modlitby a rozjímania o tajomstvách života Panny Márie. Stretávame sa v hojnom počte pričom nás navštevujú vzácni hostia.
Je to vzácny týždeň mariánskej úcty u nás, lebo je spojený so Skalickou napodobeninou nazaretského domčeka a milostivou sochou Panny Márie Loretánskej. V minulosti sa na tomto mieste udialo veľa zázrakov.
V štvrtok 1. septembra po svätej omši o 18.00 hod. z kostola milosrdných bratov prenesieme milostivú sochu Panny Márie v procesii do farského kostola. Celý týždeň sa budeme pri nej modliť, rozjímať o tajomstvách jej života a skrze ňu prosiť o Božiu priazeň. Keďže je to týždeň spojený s mnohými milosťami, pozývame Vás k veľkej účasti na týchto svätých omšiach. Preto sme pripravili aj program, ktorý si môžete vziať domov pri odchode z kostola.

Program na tohtoročné slávnosti konané v Farskom kostole sv. Michala archanjela:

 • Štvrtok 1. 9.
  18.00 hod. sv. omša: Mária v tvojom živote
  (Kostol milosrdných bratov)
  (ThLic. Roman Stachovič, skalický dekan)
  19.00 hod. prenesenie sochy v procesii do farského kostola

 • Piatok 2. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, litánie k Božskému Srdcu a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: bolestné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Spojené Srdcia Ježiša a Márie
  (P. Mgr. Matúš Milan Kováč, premonštrát, farnosť Holíč)

 • Sobota 3. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Mária a súčasná rodina
  (Mgr. Jozef Gallovič, farár v Trstíne)

 • Nedeľa 4. 9.
  7.00 hod. sv. omša (farský kostol)
  9.00 hod. sv. omša za účasti detí (františkánsky kostol)
  10.30 hod. sv. omša: Mária a modlitba svätého ruženca
  (P. Mgr. Martin Stanislav Kolivoška, OP, dominikán, kňaz komunity v Dunajskej Lužnej) 14.30 hod. Duchovná obnova pre ružencové bratstvá s p. Martinom S. Kolivoškom 18.00 hod. sv. omša (farský kostol)

 • Pondelok 5. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Mária ti ukáže cestu k nebu
  (Mgr. Ing. Blažej Čaputa, farár v Bzinciach pod Javorinou)

 • Utorok 6. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: bolestné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Blahoslavený Ján Pavol II. a jeho mariánska úcta
  (Otec Juraj Vittek, farár v Senci, moderátor Komunity Oratória sv. Filipa Neriho v Senci)

 • Streda 7. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: slávnostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Kto si, Mária?
  (Otec Irenej Ciutti, farár v Hrachovišti)

 • Štvrtok 8. 9.
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: tajomstvá svetla
  18.00 hod. SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA: MÁRIA – ZÁCHRANA SÚČASNÉHO SVETA
  J. E. MONS. JÁN SOKOL, emeritný arcibiskup

 • Po sv. omši bude sviečkový sprievod a uloženie sochy v Loretánskej kaplnke
 • Pred každou sv. omšou a počas večerných sv. omší bude možnosť vyspovedať sa
  .
  Všetko z priebehu minulých ročníkov Skalických Loretánskych dní, ktoré sme v našej farnosti slávili začiatkom septembra si môžete pozrieť priamo tu: rok 2010, rok 2009, rok 2008, rok 2007, rok 2006 Farský kostol sv. Michala archanjela

  PrílohaVeľkosť
  Plagát 2011.pdf87.76 KB