Ktosi ťa volá...

Vložil Spravca webu, St, 09/03/2011 - 13:14
KTV1
KTV1
KTV2
KTV2
KTV3
KTV3
KTV4
KTV4
KTV5
KTV5
KTV6
KTV6
KTV7
KTV7
KTV8
KTV8
KTV9
KTV9
KTV10
KTV10
KTV11
KTV11
KTV12
KTV12
KTV13
KTV13
KTV14
KTV14
KTV15
KTV15

Dňa 5. februára 2011 sa v priestoroch kňazského seminára sv.Cyrila a Metoda v Bratislave uskutočnilo stretnutie chlapcov a dievčat s názvom: „Ktosi Ťa volá...“ Išlo o 5. ročník stretnutia mládeže s cieľom spoznať Boží plán v živote.
Stretnutie organizoval arcidiecézny tím pre pastoráciu povolaní. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia našej farnosti - naši miništranti.
Prinášame vám niekoľko fotografií z tohto stretnutia.