Dobrá novina 2010 v Skalici

Vložil Spravca webu, Po, 03/01/2011 - 15:02
DON01
DON01
DON02
DON02
DON1
DON1
DON2
DON2
DON3
DON3
DON4
DON4
DON5
DON5
DON6
DON6

Počas koledovania Dobrej noviny sa v Skalici vyzbieralo 1.386,- Eur a 224 Sk; v Prietržke sa vyzbieralo 1.152,- Eur; vo Vrádišti sa vyzbieralo 477,81 Eur a 1408,- Sk; v Mokrom Háji sa vyzbieralo 656,10 Eur. Spolu: 3671,91 € a 1632,- Sk. Srdečné Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli, ako aj všetkým obetavým deťom a zvlášť organizátorom!