Loretánske dni 2010

Vložil Spravca webu, Št, 09/09/2010 - 12:17

Farnosť Skalica, Farský kostol sv. Michala archanjela

 • Streda 1. 9. 2010
  18.00 hod. sv. omša: (Kostol milosrdných bratov)
  Panna Mária a Loreto: Nazaretský domček
  (ThLic. Roman Stachovič, skalický dekan)
  19.00 hod. prenesenie sochy v procesii do farského kostola

 • Štvrtok 2. 9. 2010
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: tajomstvá svetla
  18.00 hod. sv. omša: Panna Mária v Nazarete: Zvestovanie Pána (Lk 1, 26-38)
  (P. ThLic. Lukasz Karpinski, SchP, piarista, administrátor farností Strážnice a Radějov)

 • Piatok 3. 9. 2010
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, litánie k Božskému Srdcu a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: bolestné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Panna Mária v Ain Karim: Návšteva v rodine Zachariáša a Alžbety (Lk 1, 39-56)
  (Mgr. Andrej Krupa, farár v Kútoch)

 • Sobota 4. 9. 2010
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Panna Mária v Betleheme: Narodenie Pána (Lk 2, 1-20)
  (P. Mgr. Viktor Štefan Locner, OPraem., premonštrát, predstavený komunity v Holíči)

 • Nedeľa 5. 9. 2010
  7.00 hod. sv. omša
  9.00 hod. sv. omša za účasti detí (františkánsky kostol)
  10.30 hod. sv. omša: Panna Mária v Káne Galilejskej: Prvý zázrak na príhovor Ježišovej Matky (Jn 2, 1-12)
  (P. Mgr. Martin Stanislav Kolivoška, OP, dominikán, kňaz komunity v Dunajskej Lužnej) 14.30 hod. slávnostný ruženec, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť 18.00 hod. sv. omša (farský kostol)

 • Pondelok 6. 9. 2010
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: radostné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Panna Mária na Kalvárii: Pán Ježiš a jeho Matka pod krížom (Jn 19, 25-27)
  (Mgr. Peter Janík, farár v Lipovej pri Nových Zámkoch)

 • Utorok 7. 9. 2010
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: bolestné tajomstvá
  18.00 hod. sv. omša: Panna Mária vo Večeradle: Zoslanie Ducha Svätého (Sk 1, 12-14; 2, 1-4)
  (Mgr. Marián Vojtko, farár v Borskom Svätom Jure)

 • Streda 8. 9. 2010
  7.00 hod. sv. omša
  12.00 hod. Anjel Pána, Loretánske litánie a Eucharistická pobožnosť
  17.30 hod. rozjímavý ruženec: slávnostné tajomstvá
  18.00 hod. SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA: LORETO V SKALICI: ÚCTA K PANNE MÁRII V ŽIVOTE KRESŤANSKEJ RODINY - J. E. MONS. DOMINIK TÓTH, emeritný biskup
  Po sv. omši bude sviečkový sprievod a uloženie sochy v Loretánskej kaplnke
  Počas sv. omše a procesie bude hrať dychová hudba Šarfianka z Blatného

  Pred každou sv. omšou a počas večerných sv. omší bude možnosť vyspovedať sa

 • Informácie a fotografie z predchádzajúcich Loretánskych slávností v našej farnosti nájdeš tu:
  2009
  2008
  2007
  2006

  PrílohaVeľkosť
  Plagát 2010.pdf93.73 KB