Spevokol SVETIELKO do Záhorskej Bystrice

Vložil Spravca webu, Ut, 29/06/2010 - 08:58
SZB1
SZB1
SZB2
SZB2
SZB3
SZB3
SZB4
SZB4
SZB5
SZB5
SZB6
SZB6
SZB7
SZB7
SZB8
SZB8
SZB9
SZB9
SZB10
SZB10
SZB11
SZB11

Dňa 20.6. 2010 zavítal náš spevokol SVETIELKO do Záhorskej Bystrice,kde teraz pôsobí náš bývalý pán dekan Ľudovít Pokojný.Spievali sme na detskej svätej omši,po ktorej bolo na farskom dvore pripravené bohaté občerstvenie pre domácich i hosťov. Nechýbalo ani opekanie a varenie guláša, tiež spoločné hry v záhrade. Odchádzali sme potešení a plní dojmov. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za uskutočnenie tohto účelného a krásneho výletu.

Ďalšie fotografie si môžete pozrieť priamo na webe farnosti Záhorskej Bystrice.