Marianka - 2010

Vložil Spravca webu, Št, 10/06/2010 - 07:13
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
52
52
53
53
54
54

29.5. tohto roku sa deti zo skalickej farnosti zúčastnili na púti do Marianky, kde každé dieťa prinieslo ako obetný dar jeden kilogram zemiakov pre chudobných. Na púti nás čakala katechéza o modlitbe Zdravas Maria. Mali sme šesť stanovíšť, kde sme postupne rozjímali o modlitbe Zdravas Mária.
1.Stanovisko-rozjímanie nad anjelskym pozdravením. Spoznávali sme pozdravy v rôznych jazykoch.
2.Stanovisko-rozjímanie o slovách "Pán s tebou". Zahrali sme na slepých a museli sme prejsť určitú trasu.
3.Stanovisko-rozjímanie o slovách "Požehnaná si medzi ženami". Vysvetlenie slova POŽEHNANIE,kde sme každý napísali na lístok pre koho vyprosujeme požehnanie a počas svätej omši sa tieto lístky niesli ako obetný dar.
4. Stanovisko-rozjímanie o slovách "A požehnaný je plod Tvojho života Ježiš". Rozprávanie o radosti.
5. Stanovisko-rozjímanie o slovách "Svätá Mária Matka Božia". Maľovanie obrazu Panny Márie za pomoci našich prstov, ktorý sa niesol ako obetný dar na svätej omši.
6. Stanovisko-rozjímanie o slovách "Pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen."
Keď sme prešli všetky stanovištia, čakal nás obed, ktorý sme si mohli vychutnať pri piesňach ktoré prezentovali zúčastnené spevokoly. Po párkoch s rožkom a horčicou nás už čakala svätá omša v jaskyni Panny Márie, ktorú odslúžil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši sme sa všetci odobrali do svojich autobusov a následne domov. Naša púť sa skončila poďakovaním Panne Márii za pomoc.