Púť miništrantov 2010

Vložil Spravca webu, Ne, 23/05/2010 - 20:37

Tohtoročnej Púte miništrantov, ktorá sa konala v Šatínskej Bazilike 8.mája 2010, sa zúčastnili tak ako aj minulý rok aj zástupcovia našej farnosti - mladí miništranti a dievčatá.
Fotografie z tohto stretnutia, kde naši mládežníci absolvovali nielen svätú omšu ale aj športové popoludnie, si môžete pozrieť priamo na stránkach ministranti.sk