Púť farnosti Skalica pri príležitosti Roka kňazov

Vložil Spravca webu, Ne, 09/05/2010 - 22:45

Pod vedením nášho pána dekana Romana Stachoviča, spojené s výnimočnou príležitosťou: Vystavené „Turínske plátno“ – odhalené po 10 rokoch!

Turín – La Salette - Ars

Prihlásiť sa môžete v predajni Karner, kde treba nahlásiť svoje údaje

Termín: 19.5. - 22.5. 2010
1.deň: 19.5. streda – sv. omša o 14.30 h. vo farskom kostole v Skalici. Odchod zo Skalice o 15.30 h. z Námestia, nočný prejazd cez Rakúsko do Talianska.

2.deň: 20.5. štvrtok
Ráno príchod do Turína. Najvýnimočnejšou príležitosťou bude možnosť pomodliť sa pred vystaveným Turínskym plátnom v Turínskej katedrále. Potom prejdeme históriou Turína od Keltov, cez rímske mesto založené Juliom Cézarom, s menom cisára Augusta, Hanibalove slony, slávne sídlo Savojských kráľov, až ku koreňom zjednoteného Talianska. Prejdeme po stopách svätcov, ktorí toto mesto posväcovali (sv. Don Bosco, sv. Dominika Mazzarelová, sv. Dominik Sávio, blahoslavený Pier Giorgio Frassati). Sv. omša bude v kostole sv. Františka Saleského v saleziánskom areáli. Prejazd do Francúzska a nocľah.

3.deň: 21.5. piatok
V nádhernom alpskom prostredí - La Salette, si pripomenieme posolstvo P. Márie zo zjavenia z 19. septembra 1846. Modlitba sv. ruženca. Potom cesta do Arsu. Z príležitosti 150. výročia smrti Jána Mária Vianneyho. Sv. Otec vyhlásil Rok kňazov. V Arse prejdeme sv. bránou, prehliadka pútnického areálu, sv. omša. Spoločná večera a návrat domov.
4.deň: 22.5. sobota: Návrat domov v popoludňajších hodinách.

Cena: 175 €
(zálohu 100 € treba zaplatiť do 15. mája v Karneri, zvyšok sumy v autobuse)
Cena zahŕňa dopravu, poistenie, 1x nocľah, 1x večera v Arse, poplatky v pútnickom areáli v Turíne, v La Salette, a Arse.

PrílohaVeľkosť
Púť farnosti Skalica Turín.pdf131.85 KB