Vzácna návšteva spolu s nami ukončila cirkevný rok.

Vložil Spravca webu, Ut, 28/11/2006 - 13:05

V nedeľu 26.11.2006 sme na farskej svätej omši privítali veľmi vzácnu návštevu. Na slávnosť Krista Kráľa zavítal medzi nás apoštolský nuncius Mons. Henryk Józef Nowacký, zástupca pápeža na Slovensku, ktorý spolu s naším pánom dekanom Ľudovítom Pokojným, celebroval svätú omšu.
Po skončení svätej omše, sa pán nuncius v sprievode našich duchovných otcov odobral na farský úrad, kde sa po obede stretol so zástupcami našej farskej rady, tiež zástupcami farnosti a mesta. S touto vzácnou návštevou sme sa rozlúčili vo večerných hodinách, kedy pán nuncius odišiel z nášho mesta.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k peknému a bezproblémovému prežitiu tejto vzácnej návštevy.
Nech Vám to dobrotivý Boh odmení!
Fotografie z tejto vzácnej udalosti si môžete pozrieť tu