Jasličková 09 vo fotografii - doplnené

Vložil Spravca webu, Po, 28/12/2009 - 11:58
JJ1
JJ1
JJ2
JJ2
JJ3
JJ3
JJ4
JJ4
JJ5
JJ5
JJ6
JJ6
JJ7
JJ7
JJ8
JJ8
JJ9
JJ9
JJ10
JJ10
JJ11
JJ11
JJ12
JJ12
JJ13
JJ13
JJ14
JJ14
JJ15
JJ15

Vrámci tradícií aj tento rok sa na sviatok Narodenia Pána uskutočnila v našom Farskom kostole Jasličková pobožnosť, kde "malí koledníci" našej farnosti spievajú, recitujú a tancujú pri kolíske nášho Pána Ježiša Krista. Všetko je zachytené na týchto fotografiách..