aj takto sa dá pomôcť..

Vložil Spravca webu, Ut, 22/12/2009 - 00:24
st1
st1
st2
st2
st3
st3
st4
st4
st5
st5
st6
st6
st7
st7

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k príprave tohtoročných sviatkov narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Tiež aj naším chlapom, ktorí boli pripraviť stromy ktoré budú zdobiť naše kostoly počas celého Vianočného obdobia.